Naisosasto

Naisosasto on yksi VPK:n osastoista ja siihen kuuluu reilut kymmenen jäsentä. Osastolla on oma johtosääntö ja se on perustettu vuonna 1961. Naisosaston toiminta koostuu pääasiassa turvallisuusviestinnästä, varainhankinnasta ja muonituksista. Turvallisuusviestintää tehdään enimmäkseen päiväkerhon ja päiväkotien parissa. Myös vierailut vanhainkodissa ja eläkeläisten piirissä kuuluvat osaston toimintaan.

Varoja osasto hankkii järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia. Hankituilla varoilla naisosasto tukee nuoriso-osaston ja hälytysosaston toimintaa. Muonituksia naisosasto järjestää tarpeen mukaan pitkäkestoisissa palo- ja pelastustehtävissä, nuorten leireillä, sekä muissa palokunnan tapahtumissa. Kaiken tämän toiminnan lisäksi naisosasto osallistuu alueellisiin ja valtakunnallisiin kokouksiin, koulutuksiin ja kursseille. Naisosasto on myös mukana järjestämässä kyseisiä tilaisuuksia.