Palvelut

VPK ei suorita kaupallista vedenajoa (kaivon täyttö, uima-altaiden ja paljujen täyttö, maneesien ym. kenttien kastelu). Kaikessa kaupallisen kuljetuksen tarpeessa tulee kääntyä paikallisten yritysten puoleen.

Varainhankinnasta tulevat tulot suunnataan kaluston parantamiseen sekä nuoriso-osaston toiminnan tukemiseen.